הרחקות דרבינו תם לסרבן גט

הרב אוריאל לביא
הורדת השיעור