שאלות בחושן משפט ממסכת בבא קמא

הרב צבי פרבשטיין
הורדת השיעור