שיעור כללי – הוצאת ממון על מצוות לא תעשה

הורדת השיעור