שיעור כללי – מוכר כסותו לצורך נר חנוכה

בבא קמא דף סב
הורדת השיעור