שיעור כללי – שליח לענייני בדיקה וביעור חמץ חלק ג

הורדת השיעור