שיעור כללי – שליח לענייני בדיקה וביעור חמץ חלק ב

הורדת השיעור