התוועדות אבות ובנים ערב יום כיפור

ניגון "קול ביער" מתוך ההתוועדות
שיחת חיזוק לקראת ימים נוראים – חלק א'

שיחת חיזוק לקראת ימים נוראים – חלק ב'
הורדת השיעור