כנס לזכרו של חכם ישועה בן שושן זצ"ל

דברים מפי בנו הרב חיים בן שושן