אודות הישיבה

בישיבת "רועה ישראל" ביצהר, בלב השומרון, בראשות הרב דוד דודקביץ', לומדים כיום ברוך ה' כמאה עשרים וחמישה תלמידים – כשבעים בחורים וכחמישים וחמישה אברכים, יחד עם צוות רמי"ם מגוון ויחס אישי וחם. הישיבה הוקמה באלול תשע"ד לצד כולל הלכה להסמכה לרבנות שהיה קיים קודם לכן מספר שנים – וממשיך גם כיום בעוצמה.

השיעור השבועי

נגן וידאו

״רחמנא אדכר לן זכותיה דיוסף צדיקא״

קבר יוסף בשכם הוא הלב של ארץ השומרון, והאזור בו אנו לומדים.
על פי התורה, קברו של יוסף ניצב בחלקת שדה שנקנתה על ידי יעקב מבני חמור אבי שכם
כאשר יעקב חזר לארץ כנען מפדן ארם.
חלקה זו היא אחד משלושת האתרים עליהם מצוין בתנ"ך בפירוש כי נקנו בכסף מלא