בישיבת "רועה ישראל" ביצהר, בלב השומרון, בראשות הרב דוד דודקביץ', לומדים כיום ברוך ה' כמאה ועשרים וחמישה תלמידים – כשיבעים בחורים וכחמישים וחמישה אברכים, יחד עם צוות רמי"ם מגוון ויחס אישי וחם. הישיבה הוקמה באלול תשע"ד לצד כולל הלכה להסמכה לרבנות שהיה קיים קודם לכן מספר שנים – וממשיך גם כיום בעוצמה.

בישיבה לומדים גמרא והלכה בהעמקה וביסודיות – בעיון ובבקיאות כנהוג בעולם הישיבות. המטרה: גידול תלמידים אוהבי ה', בקיאים בתורה ונאמנים לאורה. זאת, על פי דרכי הלימוד בדרך המסורה בידינו מחכמי ישראל, מתוך אהבת תורה, שימוש תלמידי-חכמים ודיבוק חברי

ייחודה של הישיבה ביצהר – הוא המקום המרכזי הניתן ללימוד פנימיות התורה, מתוך העמקה והתקשרות בתורתם של גדולי ומאורי החסידות זי"ע ולאור תורת מרן הרב קוק זצ"ל וההולכים לאורו. זאת, לצד מחויבות עמוקה ונשיאה באחריות של סוגיות ציבוריות כעבודה עברית ודרישת המקדש. כהגדרת ראש הישיבה: "תורה שלימה מבססת אצל העוסקים בה יראת שמיים, אהבת הבורא יתברך ומעניקה חן וחסד בעיני אלוקים ואדם. חיבור אמיתי של חלקי התורה יוצר לימוד מתוך חיות ושמחה-של-מצוה".

בישיבה שואפים לגדל תלמידים אוהבי התורה, העם והארץ,
נושאים באחריות, מצפים לישועה ופועלים למענה יחד עם קירוב
לבבות.

הישיבה מכוונת את התלמידים המתגייסים לצבא ולמסלולי שירות
אזרחי, למסגרת המתאימה להם ולרוחם.

מיקום הישיבה – בלב הרי השומרון, בנחלת יוסף הצדיק ובסמיכות לציונו,
המעניקים ומשפיעים מרוחם על הישיבה.