ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

דרך ה- חלק ב פסקאות א-ד

מקרי המין האנושי בזה העולם
הורדת השיעור

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך