דרך ה' – חלק ד' פרק ב' פסקה ו'

תיקון המעשים כתנאי ללימוד תורה- ותלמיד שאינו הגון
הורדת השיעור

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך