ישראל ותחיתו פסקה כ"ב

רוח ויישום ההלכה
הורדת השיעור