ישראל ותחיתו פסקה כ"ב

שילוב אגדה והלכה אורות וכלים
הורדת השיעור