כוזרי – הקדמה לספר הכוזרי

לימוד האמונה בבורא מתוך התורה הקדושה
הורדת השיעור

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך