ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

איזהו נשך – שיעור 8

ריבית במעות של יתומים
הורדת השיעור

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך