ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

איזהו נשך -שיעור 9

ריבית במעות של יתומים ובמעות מצווה
הורדת השיעור

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך