הלכות ייחוד – בעלה בעיר חלק ב'

אשתו עימו
הורדת השיעור