ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

אהלי יעקב – חנוכה

עבודת החשמונאים להיטיב ולהדליק את הנרות
הורדת השיעור

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך