הל' תלמוד תורה ג'

הל' תלמוד תורה - מה לומדים?
הורדת השיעור