ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

הנזק של עמלק בעולם

(האוהב ישראל מאפתא)
הורדת השיעור

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך