פרשת שקלים – עד דלא ידע

הרב אלישע צור
הורדת השיעור