ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

שיעור בהלכות פסח

הורדת השיעור