בעש"ט לפרשת וארא

ידיעת ה' בשכל וברגש, חיבור והבנה
הורדת השיעור