ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

יום העצמאות – שיחה כתובה

כך היא גאולתן של ישראל

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך