ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

פסח – שיחה כתובה

מצות תאכל במקום קדוש

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך