ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

פרשת בא – שיחה כתובה

המעלך מארץ מצרים