ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

פרשת ויגש – שיחה כתובה

עם ישראל חי