שמונה פרקים פרק ח'

התחלה – קיום הבחירה

צדקת הצדיק – אות טזשלשוה כוחות חלק ב'שמונה פרקים לרמב"ם: סופ פרק ז' – המונעים נבואה ונבואת משה רבינוליל שישי – חודש כסלו ותהליך השינההלכות שבת: מלאכת בורר – מה נחשב תערובתמשנ"ב: סימן סט' סעיף ב' – סימן ע' סעיף א'כתבי הרב – שלושה כוחות מתאבקים במחננו (המשך)זמן השידוכיםאורות התחיה פסקה כג'-כד' "אהבת ישראל"משנ"ב: סימן סט' השלמת סעיף א'שמונה פרקים לרמב"ם: פרק ז' – מעלת הנביא, הבדלים ותנאים לנבואה