מלכים א פרק כב

הקבלה מדברי הימים יהושפט
הורדת השיעור

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך