ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך

בנחלתו של יוסף הצדיק.
במקום הראשון שבו התיישב אברהם אבינו בבואו ארצה.
במקום הראשון שבו התיישב יעקב אבינו בשובו ארצה מפדן ארם,
המקום הראשון אליו מגיע עם ישראל בכניסתו לארץ,
למעמד הברית עם השם יתברך על הארץ.

במקום הזה עולה וצומח חלק יתר מתורת ארץ ישראל.
תורת ארץ ישראל מבית מדרשם של מרן הרב קוק וגדולי מאורי החסידות זצ"ל,
משולבת ברוחו ובתורתו של יוסף הצדיק.
מתוך תורה זו נבנתה ישיבת רועה ישראל ביצהר.
ברוח זו לומדים כיום כ-70 בחורים ועוד כ-55 אברכים, כ"י.

הטה עמנו שכם לחיזוק הישיבה בגשמיות ותהפוך לשותף מלא ברוחניות –

תן חלקך בתורתנו!

בברכת "יוסף ה' עליכם"

הנהלת הישיבה

תרומות באשראי לפעילות הישיבה ניתן לבצע כאן, בצורה מאובטחת,


לתרומות בכרטיס אשראי

פרטים לתרומה בהעברה בנקאית:  ח-ן 115010 (ע"ש מדרשת צפנת) / בנק פאג״י 52 / סניף 181

כתובת למשלוח צ'קים (לפקודת מדרשת צפנת): יצהר ד.נ אפרים 4483100

קבלה, המוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 תשלח אוטומטית לדואר האלקטרוני שלך.

מעוניין לתרום בדרך אחרת? – ניתן להשאיר פרטים ונחזור אליך

יהושע גלברד

מנכ״ל

 050-7866874
ytgelbard@gmail.com

מעוניין לתרום – השאר פרטים