הרב דוד בנימין – ענייני ומעלת ימי חנוכההכנה לפסח

הרב דוד בנימין

קרבן פסח בזמן הזה

הרב עזריה אריאל

הכנה לפורים

הרב דוד בנימין

מאמר הדור – הנסירה

סוד פורים וסוד דורנו – ר' מאיר טלר

תניא פרקים ד'-ה' – הדביקות על ידי התורה

הרב דוד בנימין

שיעור כללי – דיון בגרמא וגרמי על פי מעשה שהיה

הרב אליעזר רוט

אוצרות חיים

הרב דוד בנימין

תניא – פרקים א' ב' – הנפש הבהמית הנפש האלוקית

הרב דוד בנימין

תניא – פתיחה ופרק א'

הרב דוד בנימין

תורה אור פרשת שמות – הקושי והבירור נועד לצורך הגאולה

הרב אלי איתן

תורה אור – פרשת ויחי

הרב אלי איתן