ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

הרב אביעד שטטמן

הרב אביעד שטטמן