מנחת חינוך – פרשת בהר

מצווה שלו – דין מקח וממכר

מנחת חינוך פרשת כי תשא

מצווה ק"ה – נתינת מחצית השקל בשנה

מנחת חינוך פרשת כי תשא

מצווה ק"ה – נתינת מחצית השקל בשנה

מנחת חינוך – עדות שקרמנחת חינוך – ברכת ה'מנחת חינוך – מצווה א' פריה ורביהמנחת חינוך נצבים – מצווה תרי"ג

לכתוב כל אחד ספר תורה לעצמו

החוץ והפנים ביחס ה' אלינו בפוריםפרשת בשלח – ואתם תחרישוןפרשת בא האור במכת חושךמנחת חינוך – מצווה ב'

ברית מילה

פרשת וישלח – מדוע תפס שרו של עשיו בגיד הנשה