משנ"ב סימן עד' סעי' ב'-ד'צדקת הצדיק אות כד המשךבת עין על פרשת וישלחצדקת הצדיק אות כדצדקת הצדיק – אות טוצדקת הצדיק – אות מט המשךצדקת הצדיק – אות ב'צדקת הצדיק – אות יבצדקת הצדיק – אות יגצדקת הצדיק – אות ידצדקת הצדיק – אות מטהרמאות בגלות לעומת הגאולה