אור החיים הקדוש – פרשת שמותאור החיים הקדוש פרשת וישלחאור החיים הקדוש פרשת ויצאאור החיים – פרשת חיי שרהעניין המוחשיות בנבואהאור החיים – פרשת שמיניאוהב ישראל וחיד"א לפורים

עניין מחיית עמלק

עולת ראיה לפוריםעניין קריאת המגילהאור החיים – ויקראכוזרי מאמר שני – עניין שמות ה'אור החיים – פרשת וישלח