ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

הרב חיים בן-שושן

הרב חיים בן-שושן