אורות התחיה פסקה כד

עבודת הצדיקים להסתכל בסגולת ישראל שבכל אחד

אורות התחיה פסקה כג'-כד' "אהבת ישראל"אורות התחיה

הקדמה ותחילת פסקה א'

הרב יהושע רוזן זצ"לאורות התחיה

פסקה יא

אורות התחיה פסקה ד'אורות התחיה פרק ב'

כדי לשמור על תכונתה הפנימית האומה מוותרת על הופעותיה החיצוניות

מסילת ישרים – סיום פרק ה'

המשך מפסידי הזהירות – השחוק והלצון והחברה הרעה

הכשרת המטבח לפסחמסילת ישרים – תחילת פרק ה'

הטיפול והטירדה הוא המפסיד הראשון לזהירות

מסילת ישרים – סיום פרק ד' ותחילת פרק ה'

היחס בין מידת הדין ומידת הרחמים

עולת ראיה – יסורים של אהבה