לתקן עולם במלכות ש-ד-ימטרת לימוד העיון

חלק א'

נפש החיים – השפעת לימוד התורה על כל תחומי החיים

שער ד' פרק יא

נפש החיים – היחס בין ה' התורה והעולםנפש החיים – למצוא את השכל והתורה שבכל דברנפש החיים – מעלת התורה והעסק בהנפש החיים – לימוד תורה זה התעסקות בבורא ברוך הוא

שער ד' פרק י'

נפש החיים פרק ט' – דביקות בה' בלימוד עצמותורה לשמה

חיבור ונתינה לתורה

דבקות והתקשרות בלימוד התורהתורה לשמה

מה זה "לשמה"

נפש החיים – תורה לשמה אחר אלישע בן אבויה