אורות התחיה פסקה כד

עבודת הצדיקים להסתכל בסגולת ישראל שבכל אחד

אורות התחיה פסקה כג'-כד' "אהבת ישראל"