מי מרום – הכנה לפורים על ידי הפיכת פנימיות האדם לחיצוניותוהקדמה לביאור מי מרום על שמונה פרקים לרמב"ם

ר' אבי לזר