סוגיות בשבת

מלאכת בישול – בישול אחר אפייה

מלאכת טוחן – חיתוך אוכלים דק דקמקום הדלקת נר חנוכהמשנ"ב סימן עד' סעי' ב'-ד'שמיטת כספים ופרוזבולהלכות חנוכה – החובה ללמוד ובדין המהדרין מן המהדריןמשנ"ב סימן עב' סעי' ב-ג וסימן עג' סעיף א'הגדרת לאלתר במלאכת בוררמשנ"ב סימן עב' סעי' א'-ג'משנ"ב סימן עו' סעי' ב'-ז'משנ"ב: סימן ע' סעיף ה' – סימן עא' סעיפים א-דהלכות שבת: מלאכת בורר – מה נחשב תערובת