ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

שבת

שיעורים אחרונים בנושא שבת