סוגיות בשבת

מלאכת בישול – בישול אחר אפייה

מלאכת טוחן – חיתוך אוכלים דק דקהגדרת לאלתר במלאכת בוררהלכות שבת: מלאכת בורר – מה נחשב תערובתפתיחת שימורים ובקבוקיםהלכות שבת: מלאכת בורר – גדרי המלאכהכוס של קידושהלכות קידוש

סימן רע"א

הוספת מים לתבשילקבלת שבת מוקדמתהדלקת נרות שבתהלכות שבת – הכנות לערב שבת