מהות בחור ישיבה – היחס בין לימוד התורה לקיומההלכות ראש השנההלכות ריבית – המשך קנס בריבית

ועניין קנס המתרבה

הלכות ריבית – האם יש בקנס משום ריביתטבילת עזרא חלק ב' – וטבילה לתוספת קדושההלכות ריבית – החילוק בין דרך מקח לדרך הלוואהתקנת עזרא לטבילת בעלי קרי חלק א'מנחת חינוך – ברכת ה'ובחרת בחיים – מצווה או המלצההלכות קידוש לבנהמנחת חינוך – מצווה א' פריה ורביההפסקה בלימוד לצורכי קדושה