התוועדויות ואירועים

שיעורים אחרונים בנושא התוועדויות ואירועים

התוועדויות ואירועים
הרב דוד דודקביץ׳

התוועדות י"ט כסלו

לכבוד הילולת הרב המגיד והרב נריה ושחרור בעל התניא
התקשרות לצדיקים ומידת האתהפכא (תש"פ)