תניא – חופש המחשבה ביחס לשמחה וענווהצדקת הצדיק אות כד המשךבת עין על פרשת וישלחצדקת הצדיק אות כדצדקת הצדיק – אות טוצדקת הצדיק – אות מט המשךצדקת הצדיק – אות ב'צדקת הצדיק – אות יבצדקת הצדיק – אות יגצדקת הצדיק – אות ידצדקת הצדיק – אות מטצדקת הצדיק אות כ