בעל שם טוב צוואת הריב"ש אות א'

יסוד עבודת החסידות ע"י עבודה תמה

בעל שם טוב – שיטת הלל הזקן ביחס לאנשי אמת