מאור ושמש ויקהל – מרים תרומת כסף

הרמת האהבות הנפולות

מאור ושמש משפטים – ואלה המשפטים – כנתינתם מסינימאור ושמש פרשת וישלח

ויבא יעקב שלם עיר שכם

מאור ושמש פרשת ויצא

הפעם אודה את ה' – משמעות אמירת התודה

מאור ושמש פרשת תולדות

מידת הגבורה של יצחק אוהבת את ההתמודדות עם עשיו

מאור ושמש פרשת לך לך – התקשרות בצדיקיםמאור ושמש פרשת חוקת – מי מריבה לימוד תורה על ידי מחלוקתמאור ושמש – פרשת בהעלותך

חטא המתאוננים

מאור ושמש – פורים

עניין שתי השעירים – ויבוא המלך והמן

מאור ושמש – פורים

כיפורים כפורים

מאור ושמש – פורים

קראה לסירוגין ומתנמנם

מאור ושמש – פורים

אמרה אסתר לחכמים כתבוני לחכמים