אהלי יעקב – בחירות לכנסתתשובה ובחירה – חלק א'עבודת ימי השובביםהדחיפה לגאולה – הרצון לשלמותבטחון והשתדלות במבט פנימי

הרב ראובן ששון

תקעו תוכחה קול השופר

לקוטי מוהר"ן

ליקוטי מוהרן בחירה חופשית להיות הרב'ה של עצמךשאלת הידיעה והבחירה בתורת רבי נחמןבעשט על התורה – התמודדות עם נסיונות