הגדרת לאלתר במלאכת בוררצדקת הצדיק – אות יאכיבוס בשבת – המשךלתקן עולם במלכות ש-ד-ידברים לזכר ר' חיים קנייבסקי זצ"לחשיבות ההתקהלות בחבורהגיוס בני ישיבותהתבוננות במצוות השמיטה

הרב דוד בנימין

הלכות ברכות – ברכת מרק ירקותיארצייט לרב חרלפ מעלת ארץ ישראל – העצמיות של הכל

ר' יצחק לזר

עיון בסיפור גדליהו

שיעור לצום גדליה

דרכי הלימוד והעיון ב'