ליל שישי – חודש כסלו ותהליך השינהליל שישי – "שיחתם של עבדי אבות"

סיפורי צדיקים מרכבה לשכינה